PL | ENG

Kancelaria Notarialna Wrocław Notariusz Katarzyna Dembowska-Król

50-148 Wrocław,ul. Krawiecka 1 lok. 102
tel. +48 71 790 08 00
tel. +48 795 585 778
otariusz w zakresie swoich uprawnień, działa jako osoba zaufania publicznego, korzystając z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym. Czynności notarialne, dokonane przez notariusza zgodnie z prawem, mają charakter dokumentu urzędowego. Przy dokonywaniu czynności notarialnych notariusz jest obowiązany czuwać nad należytym zabezpieczeniem praw i słusznych interesów stron oraz innych osób, dla których czynność ta może powodować skutki prawne.

Czynności notarialne dokonywane są przede wszystkim w siedzibie Kancelarii a poza nią, jeżeli jest to uzasadnione szczególnymi okolicznościami bądź przemawia za tym charakter czynności.

Kancelaria notarialna jest czynna od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00 - 16:00.

Możliwe jest również dokonanie czynności notarialnej poza wyżej ustalonymi godzinami pracy Kancelarii, po uprzednim uzgodnieniu terminu z notariuszem.
Strona internetowa Notariusz Katarzyna Dembowska-Król pełni jedynie funkcję informacyjną i nie stanowi reklamy ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Kodeksu cywilnego.