PL | ENG

Kancelaria Notarialna Wrocław Notariusz Katarzyna Dembowska-Król

50-148 Wrocław,ul. Krawiecka 1 lok. 102
tel. +48 71 790 08 00
fax +48 71 722 75 95
tel. +48 795 585 778
Rachunki do wpłat PCC i innych kosztów notarialnych:

55 1160 2202 0000 0002 5684 1749
31 1050 1575 1000 0092 8032 5680


otariusz w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością ma prawo przyjąć na przechowanie, w celu wydania ich osobie wskazanej przy złożeniu lub jej następcy prawnemu, papiery wartościowe albo pieniądze w walucie polskiej lub obcej.
Dla udokumentowania tych czynności notariusz prowadzi specjalne konto bankowe.
Rachunek depozytowy Kancelarii:

21 1050 1575 1000 0092 8032 5763

Strona internetowa Notariusz Katarzyna Dembowska-Król pełni jedynie funkcję informacyjną i nie stanowi reklamy ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Kodeksu cywilnego.