PL | ENG

Kancelaria Notarialna Wrocław Notariusz Katarzyna Dembowska-Król

50-148 Wrocław,ul. Krawiecka 1 lok. 102
tel. +48 71 790 08 00
tel. +48 795 585 778
godnie z art. 79 ustawy - Prawo o notariacie Notariusz dokonuje następujących czynności:
 1. sporządza akty notarialne,
  • sporządza akty poświadczenia dziedziczenia,
 2. sporządza poświadczenia (własnoręczności podpisu, zgodności odpisu, wyciągu lub kopii z okazanym dokumentem, daty okazania dokumentu, pozostawania osoby przy życiu lub w określonym miejscu),
 3. doręcza oświadczenia,
 4. spisuje protokoły,
 5. sporządza protesty weksli i czeków,
 6. przyjmuje na przechowanie dokumenty, pieniądze i papiery wartościowe,
 7. sporządza wypisy, odpisy i wyciągi dokumentów,
 8. sporządza, na żądanie stron, projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów,
 9. sporządza inne czynności wynikające z odrębnych przepisów.

Notariusz przyjmuje na przechowanie dokumenty - dotyczy to wszelkiego rodzaju dokumentów nawet w kopertach zamkniętych, przy czym w tym ostatnim przypadku, koperta powinna być zaopatrzona w podpis składającego (art. 106 Prawa o notariacie). Notariusz przyjmuje
na przechowanie pieniądze i papiery wartościowe wyłącznie w związku z dokonywaną w jego kancelarii czynnością
(art. 108 Prawa o notariacie), przy czym pieniądze - na specjalne konto bankowe.

Przed wizytą w Kancelarii zalecamy skontaktować się telefonicznie lub za pośrednictwem Naszej strony internetowej, w celu ustalenia dokumentów niezbędnych do dokonania czynności notarialnej.
Strona internetowa Notariusz Katarzyna Dembowska-Król pełni jedynie funkcję informacyjną i nie stanowi reklamy ani oferty w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa, ze szczególnym uwzględnieniem Kodeksu cywilnego.